Mental Fitness Studio
  home    Wanderlee Magyarország Kft. rólunk hírlevél kapcsolat
Banner

Team Balansz

Mit jelent az egyensúly a Team-ben?

 1. Feladat – Egyén és Team egysége

 

 


A Csapatot egyének alkotják – a team egésze pedig egy jól körülhatárolt cél megvalósítása érdekében szerveződik.
A kölcsönhatások sokrétű irányból alakulnak. Egyrészt a csapatot alkotó egyének erőforrásai a team átfogó rendszerében több hozzáadott értékkel járulnak hozzá a sikeres és hatékony működéshez, mint az egyes emberek készségeinek összege. Ezt a többletet a team összetartó ereje, a kohézió adja. Ez a Team egyensúlyi állapota – ami nem megállapodottságot, megmerevedést, hanem folyamatos fejlődést, változást jelent.

A változás irányát a cél és a célból lebontott feladatok adják. A kihívások jellege is folyamatos változásban van és így állandó impulzusokkal befolyásolja a team-et alkotó egyének hozzáállását, megelégedettségét és siker- érzését. Minden egyes csapattagnak meg kell találnia a helyét a közös kohézióban és egyéni céljait, vágyait integrálnia kell a team egészébe. Fontos, hogy mindenki tudja és érezze, milyen erőforrásaival tud hatékonyan hozzájárulni a team munkájához.

 1. A Team életpályája

 

bkep2 


Az első két fázis az egyensúly megteremtésének időszaka, amelynek során a team-ben kialakulnak a kohéziós erők.
A kiegyenlítődés fázisában a csapat sikeresen veszi fel a közös célok, feladatok felől érkező impulzusokat és készen áll a hatékony megvalósításra.

 

 1. A Team fluktuációja: növekedés és csökkenés

Minden Team életében vannak olyan szakaszok, amikor új egyének lépnek be a csapatba, illetve vannak, akik elhagyják a közös teret.
Az új team-ek megalakításakor különösen fontos, hogy a kezdeti növekedési szakasz egyensúly-megteremtésének időt hagyjunk, hogy a Team életpályája hatékonyan formálódhasson és pezseghessen.
A már fennálló csapatok szempontjából pedig a fluktuáció jelensége visszavetheti az életpályát egy korábbi szakaszba és ilyenkor a vezetői irányításnak kell figyelmet fordítani a megváltozott helyzetre és nem szabad hagyni, hogy a korábbi fázisba történő visszalépés megmerevedjen és akadályát képezze a hatékony fejlődésnek és munkának.

 

Fő problémák és megoldási alternatívák

 1. A Feladat – Egyén – Team egyensúlyvesztése

 

 1. Ha nem történik megfelelően a célok kommunikálása és lebontása jól érthető feladatokra, akkor a Team egyensúlya felborul.

Megoldás: Vízió – Cél – Feladat workshopok és vezetői beszélgetések lefolytatása

 1. Az állandó változás szükségességességének belátásában és megértésében keletkező deficit.

 

Megoldás: Változás-felelősök kijelölése, páros munkák, mentoring rendszer bevezetése, fejlődési naplók vezetése (a teljesítményértékelő rendszeren belül)

 1. Az egyéni készségek illesztése a célokhoz és feladatokhoz nem történt megfelelően

 

Megoldás: Fejlesztő Értékelőközpontok (Development Centers) megvalósítása, valamint a kompetencia-modell revíziója.

 1. A team életpályájában beálló zavarok

 

 1. A kohézió nem- vagy csak lassan alakul ki. A „Pezsgés” szakasza elhúzódik, konfliktusok állandósulnak, fixálódik a versengés,

Megoldás: Csapatépítés intelligens módon. A team közös tudás- és készségbázisára kialakított egyensúly – kialakító csapatépítő tréningek szervezése és lefolytatása.

 1. A különböző egyének más-más szinteken vannak a team-épülés folyamatában

 

Megoldás: Team-coaching alkalmazása. Ennek során az egyéni- és csapatcélok egyensúlyba állítása folyik – megoldásorientált módszerrrel.

 

 1. A Team fluktuációjából adódó problémák
 1. Erőforrás-hiányok mutatkoznak, vagy egyoldalú készségprofil jellemzi a Team-et. Nehéz bizonyos szakértői kulcs-kompetenciák megszerzése a team számára.

 

Megoldás: Kompetenciamenedzsment tanácsadás a team vezetője számára.

 1. Feszültségek, egzisztenciális félelmek növekedése a csapat tagjaiban.

 

Megoldás: Stressz-menedzsment. Egyéni- és csapatban történő stresszoldás – az egyéni erősségek és értékek tudatosításával. Relaxáló, lazító lehetőségek biztosítása.

 1. Túlterheltségből fakadó panaszok jelentkezése.

 

Megoldás: Időmenedzsment készségek fejlesztése és támogatása. Folyamatmenedzsment fejlesztés a ciklusidők csökkentése az üresjáratok és párhuzamosságok megszüntetése érdekében.